Medlemsavgiften för 2019

Nu har vi gått in på 2019
Vill påminna alla som inte betalt in medlemsavgiften för 2019. 350kr/ per person.

Anläggningsavgiften för att rida i ridhuset:

Enskild.
Enstaka tillfälle: 50kr
Halvår: 500kr
Helår: 1000kr
Hyra av häst: 50kr

Familj:
Enstaka tillfälle: 100kr
Halvår: 800kr
Helår: 1600kr

Med vänlig hälsning/ Styrelsen