Lämna in korvbeställningarna

Glöm inte lämna in korvbeställningarna den 13/4 kl 19 till Frances Thruedsson 0735-25 63 75