Avgifter Glimma Ryttarförening

Avgifter Glimma Ryttarförening 2018

2018 års medlemsavgifter, erläggs per kalenderår 1/1-31/12
Enskild (oavsett ålder) 300 kr
Familj 700 kr

Lektionsavgift:
125 kr

Anläggningsavgift:
Enskild
Enstaka tillfälle         50 kr
Halvår                            500 kr
Helår                              1000 kr
Hyra av häst                50 kr                     

Familj 
Enstaka tillfälle         100 kr
Halvår                            800 kr
Helår                              1600 kr
Hyra av häst                –                    

Ej medlem
Enstaka tillfälle         100 kr
Halvår                            –
Helår                              –
Hyra av häst               100 kr

Ridhuset anses fullt vid organiserad träning med minst 3 st som betalt anläggningsavgift.

Anläggningsavgiften gäller från betalningsdatum och ett halvår/helår framåt.

Betala in din anläggnigsavgift/medlemsavgift för 2018 på
bankgiro 748-1948, ange namn och anl.avg.