Avgifter Glimma Ryttarförening

Alla medlemmar har försäkring via sitt medlemskap hos Glimma Ryttarförening
Klicka här

Avgifter Glimma Ryttarförening 2020

Medlemsavgift
2020 års medlemsavgift, erläggs per kalenderår 1/1-31/12
350 kr/person  och betalas in på BG 748-1948.
Skriv namn och personnr, tänk på att det är för att försäkringen ska gälla.

Lektionsavgift:
År 2020 150kr

Anläggningsavgift:
Enskild
Enstaka tillfälle         50 kr
Halvår                            500 kr
Helår                              1000 kr
Hyra av häst                50 kr                     

Familj 
Enstaka tillfälle         100 kr
Halvår                            800 kr
Helår                              1600 kr
Hyra av häst                –                    

Ej medlem
Enstaka tillfälle         100 kr
Halvår                            –
Helår                              –
Hyra av häst               100 kr

Ridhuset anses fullt vid organiserad träning med minst 3 st som betalt anläggningsavgift.

Anläggningsavgiften gäller från betalningsdatum och ett halvår/helår framåt.

Betala in din anläggnigsavgift/medlemsavgift för 2020 på
bankgiro 748-1948, ange namn och anl.avg.