Avgifter Glimma Ryttarförening

Avgifter Glimma Ryttarförening 2017

Reviderad: 2016-11-03, gäller fr.o.m. 2016-09-01

Ansvarig för dokumentet: styrelsen

För att boka och utnyttja anläggningen samt dess inventarier krävs erlagd medlemsavgift och anläggningsavgift i Glimma Ryttarförening. Det är således inte möjligt att boka och använda anläggningen om du inte är betalande medlem.

2017 års medlemsavgifter, erläggs per kalenderår 1/1-31/12

Medlem (oavsett ålder) 300 kr

Familj 700 kr

Maila selmaassar@icloud.com (Malin Seipp) med namn, personnummer, adress och mobilnummer när medlemsavgiften är betald.

2017 års anläggningsavgifter:

Familj 1000 kr nov-mars                                                1500 kr helår

Vuxen 750 kr nov-mars                                                 1000 kr helår

Barn och ungdom under 18 år 600 kr nov-mars            800 kr helår

Nov-mars betalas 30 oktober

Helår betalas vid årsskiftet

2017 års avgifter för bokning av ridhus, erläggs vid tillfälle då medlem vill använda ridhuset för privat ändamål:

Medlem 200 kr hela ridhuset/timme

Medlem 100 kr 40 meter/timme

Medlem heldag 750 kr

Medlem halvdag 500 kr

Bokningar görs en vecka innan ridtillfället. Betalas omgående efter bokning. Avbokning senast kl. 12.00 dagen innan ridtillfället. Bokning sker via mail till selmaassar@icloud.com

Bokningsbara dagar är onsdag, fredag, lördag och söndag (söndag fram till kl. 16.00). Alla veckans dagar är bokningsbara fram till kl. 15.00. Övrig tid sker lektionsverksamhet i föreningens regi och anläggningen är därmed inte bokningsbar.

Inackordering av privat häst:

Kallhyra 1000 kr/månad

Tilläggstjänst 1: 500 kr/månad. I tilläggstjänsten ingår utsläpp av häst, vatten i hagen, utfordring morgon och lunch.

Tilläggstjänst 2: 500 kr/månad. I tilläggstjänsten ingår mockning morgon måndag-fredag.

Tilläggstjänst 3: Föreningen erbjuder hyrestagare att köpa strö (59 kr/säck) och hö (3 kr/kg).

Tilläggstjänster utförs vardagar, ej röda dagar/helgdagar.

Privatlektioner i föreningens regi, egen häst eller ridskolehäst:

Medlemsavgift ska alltid erläggas.

Utöver medlemsavgift ska även anläggningsavgift eller bokning av ridhus privat ändamål erläggas.

Instruktör vilka har privatlektioner sätter själv pris.

Vid användning av lektionshäst vid privatlektion 150 kr/timme. Endast de dagar då verksamheten tillåter.

Privatlektioner betalas direkt till instruktören.

Lektionsavgifter för ridskolan:

Per lektion för elever t.o.m. 7 års ålder     105 kr

Per lektion för elever över 7 års ålder       120 kr

Man får som ny inom föreningen två prova-på-gånger innan man bestämmer sig om man vill fortsätta. Vill man bli medlem och börja rida lektioner, är det därefter en månads uppsägning på lektionerna från det datum man skriftligen meddelar föreningen.

Debitering av ridlektion sker även om man av någon anledning inte deltar vid ett lektionstillfälle. Debitering sker inte vid synnerliga skäl till frånvaro, alltid i samband med uppvisande av läkarintyg.