Avgifter Glimma Ryttarförening

Medlemsavgift
2021 års medlemsavgift, erläggs per kalenderår 1/1-31/12
350 kr/person  och 700 kr/familj (familj räknas när man skriven på samma adress) betalas in på BG 748-1948 eller SWISH 123 360 46 91.
Skriv namn och personnr, tänk på att det är för att försäkringen ska gälla.

Lektionsavgift HT 2021:
150kr

September 3×150=450kr
Oktober 5x150kr=750kr
November 4x150kr=600kr
December 3x150kr=450kr

BG. 748-1948
SWISH 123 360 46 91

Märk betalningen med namn+ridlektion

Glöm inte medlemsavgift

Anläggningsavgift:
Enskild
Enstaka tillfälle         50 kr
Halvår                            500 kr
Helår                              1000 kr
Hyra av häst                50 kr                     

Familj 
Enstaka tillfälle         100 kr
Halvår                            800 kr
Helår                              1600 kr
Hyra av häst                –                    

Ej medlem
Enstaka tillfälle         100 kr
Halvår                            –
Helår                              –
Hyra av häst               100 kr

Hyra ridhuset/ anläggningen (man behöver inte vara medlem eller har anläggningskort)
1h 300kr
Halvdag (4h) 750kr
Heldag (8h) 1500kr

Anläggningsavgiften gäller helår  1/1-31/12, halvår 1/1-30/6 eller halvår 1/7-31/12.

Betala in din anläggnigsavgift bankgiro 748-1948, ange namn och anl.avg. Glöm inte medlemsavgift

Alla medlemmar har försäkring via sitt medlemskap hos Glimma Ryttarförening
Klicka här