Lektionstider

Lektionsdagar med tider VT-18

Måndagar
16:45-19:10
(16:45-18:15 används hela ridhuset)

Tisdagar
17:30-19:05

Torsdagar
18:00-19:35

Söndagar
09:30-11:05