Medlemsansvar

Engagemang och ansvar i Glimma Ryttarförening 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

För föreningens fortlevnad och utveckling är alla medlemmar en viktig beståndsdel tillsammans med övriga ideella krafter och vår avlönade personal. Det är vi tillsammans som gör föreningen och skapar förutsättningar för en vidareutveckling av densamma.

För att kunna anordna evenemang och delta vid olika aktiviteter behövs fler personer som ställer upp på olika sätt i föreningens namn.

Som medlem/förälder till medlem förväntas du bidra med olika arbetsinsatser under året.

Detsamma gäller er som har häst inackorderad i stallet.

Föreningen har några årligen fasta evenemang där det behövs funktionärer av olika slag, såsom att grilla korv, sälja lotter, kioskansvar, ponnyridning mm.

Broby marknad (första lördagen i juni 2018 & första lördagen i september)