Samarbete mellan Osbyortens Rf, Glimma Rf, Älmhult Linnébygdens Rk & Strömsnäsbruks Rk

Representanter från föreningarna träffades under sommaren för att diskutera möjligheter till samarbete mellan föreningarna. Bakgrunden är att vi verkar inom samma område och såg att vi skulle kunna ha utbyte av att samarbeta. Vi såg snabbt ett antal områden där vi skulle kunna utbyta erfarenheter, låna tex tävlingsmaterial, göra gemensamma inköp, ge fler tillgång att delta i organiserade regelbundna träningar och därmed få ett större underlag, dela inbjudningar till aktiviteter som pay & jump, pay & ride, föreläsningar osv för att nå fler deltagare i närområdet.

För att ge fler möjlighet att träna för de tränare som kommer till de olika föreningarna har vi kommit överens om att man som medlem i en av föreningarna är välkommen att delta i organiserade regelbundna träningar utan att lösa medlemsavgift och anläggningsavgift hos den förening där träningen hålls, under förutsättning att man har erlagt anläggningsavgift hos den föreningen där man är medlem.

Vi har skapat en Facebook grupp ”Häst över gränserna” för att dela information om träningar och aktiviteter. Alla som löst anläggningsavgift kommer att få en inbjudan till gruppen.  

Har du förslag på samarbeten mellan föreningarna, välkommen att kontakta styrelsen.

Vi hoppas på ett givande samarbete!

Hästar sökes

Glimma ryttarförening behöver förstärka med ytterligare några lektionshästar i olika storlekar. Litet lugnt stall med 11 boxar. 2 lektioner ca. 4 dagar /vecka i små grupper. ”Privat” skötare övriga dagar. Mycket ridning i skogen. Viktigast att det är snälla och trevliga hästar.
Så har du någon lämplig häst att låna ut, alternativt att du vill hyra in din häst och låta den gå med i verksamheten några dagar /vecka så hör av dig till Berit Stigsson på 0708-472101