Ridhuset är bokat

Ridhuset är bokat 2018

Ridskola
Måndagar
16:45-19:10 (40x20m är bokat)
16:45-18:15  (hela ridhuset)

Tisdagar
17:30-19:05 (40x20m är bokat)

Torsdagar
18:00-19:35 (40x20m är bokat)

Söndagar
09:30-11:05 (40x20m är bokat)

__________________________________________________

1-2/4 Ingen ridskola. Ridhuset är ledigt