Styrelsen

Arbetande styrelse Glimma RF fr o m extra årsmöte 20/6 2017:

Ordförande: Margareta Persson-Larsson, 070-6479887
Vice ordförande: Marie Rundberg
Sekreterare: Nathalie Folkunger
Ledamöter:
Berit Stigsson
Jenny Betsikokos
Josefin Sohlman (ungdomsansvarig)

Suppleanter:
Louise Granath (personlig suppleant för Josefin Sohlman)
Alexander Betsikokos