Styrelsen

Arbetande styrelse Glimma RF 2018:

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ledamöter:
Berit Stigsson 0708-47 21 01
Jenny Betsikokos 0709-21 09 76
Elina Hannott 0738-04 53 23
Lollo Skenberg 0708-95 41 63
Pernilla Hallberg

Suppleanter:
Malin Ingesson 0708-85 58 91