Styrelsen 2021

Ordförande: Jenny Betsikokos 0709-21 09 76
Vice ordförande: Berit Stigsson 0708-47 21 01
Kassör: Pernilla Hallberg

Ledamöter:

Lotta Axelsson 0722-21 84 08
Anna Nordquist 0705-74 84 88
Elina Niklasson 0738-04 53 23
Lollo Skenberg 0708-95 41 63
Emma Gyding 0731-59 40 34

Suppleant:

Frances Thruedsson 0735-25 63 75
Linn Hurbertsson

Styrelsens mail