US

Ungdomssektionens styrelse 2018
Ordförande: 
Tilde Betsikokos
Sekreterare: Iza Dalum -Rydiander
Kassör: Anton Holm
Ledamöter: Magda Larsson, Ebba Nilsson
Suppleanter: Hanna Björk, Agnes Nilsson

US aktiviteter