Verksamhetsberättelse för 2017

Verksamhetsberättelse för 2017

Styrelsen ber att få lämna följande verksamhetsberättelse.

Styrelsen har under året (och delar därav) haft följande sammansättning:

Ordförande: Margareta Larsson

Vice ordförande: Cecilia Holm och därefter Marie Rundberg, efter sommaren vakant

Sekreterare: Nathalie Folkunger

Ledamöter: Josefin Sohlman, Jenny Betsikokos och Berit Stigsson.

Ledamöter som avgått under året: Cecilia Sonesson, Sophia Cederholm, Emma Eriksson, Nathalie Folkunger, Marie Rundberg.

Suppleanter: Alexander Betsikokos, Louise Granath.

Suppleanter som avgått under året: Lucia Axelsson

Flera i styrelsen valde av olika anledningar att avgå under våren 2017,. Det sattes in ett extra årsmöte i juni 2017 och nya ledamöter och suppleanter valdes in i styrelsen.

Margareta Larsson har varit ordförande hela året. Cecilia Holm valdes till vice ordförande men avsade sig tidigt uppdraget, därefter valdes Marie Rundberg till vice.

Nathalie Folkunger har varit sekreterare del av året, då posten varit vakant har ordföranden trätt in som sekreterare.

Margareta Larsson valde i december månad av privata skäl att avsäga sig uppdraget som ordförande.

Ekonomi

Föreningen har haft stora ekonomiska svårigheter under våren 2017, som en konsekvens av den ekonomiska situationen under 2016.

I dagsläget är ekonomin under kontroll, vilket styrelsen arbetat hårt för. Åtgärder för detta har bland annat varit att styrelsen valt att sälja flera av ridskolehästarna till medlemmar i föreningen och istället låna in hästar i verksamheten, att sälja inventarier på föreningen som inte använts på länge och att medlemmarna har sålt kakor med god förtjänst. Styrelsen har också infört att lektionsavgifterna ska betalas en månad i förskott, just för att förbättra betalningsmoralen bland våra medlemmar.

Samarbetet med det externa företag som sedan ett par år tillbaka skött föreningens ekonomi har avslutats. Tjänsten blev för dyr för föreningen och det sköts nu av ideella krafter, vilket fungerar bra.

Ekonomin har stabiliserats men det finns fortfarande mer att göra, bland annat att bygga upp en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter.

Anläggningen

Stallet har under sommaren målats invändigt. Alla boxar är belagda, med en mix av lektionshästar och privata inackorderade.

Det finns planer på att bygga om spiltorna till boxar, så att även dessa kan utnyttjas.

Det har byggts ett tak över parkeringen till traktorn.

Föreningen har anordnat en städdag under sommaren. Dessvärre kan man konstatera att intresset av att delta var väldigt svalt från de flesta medlemmar.

Miljöinspektör från kommunen har inspekterat föreningens gödselhantering och den blev godkänd.

Ny belysning är nära förestående, vilket vi är mycket glada för.

För framtiden behövs underlaget i ridhuset förbättras.

Ridskolan

Ridskolan har bedrivit lektionsverksamhet och det har varit stor efterfrågan på att få rida. Det har rått brist på instruktörer men tack vare de instruktörer som vi faktiskt har, har det ändå fungerat. Några nya lektionshästar har tillkommit, som föreningen lånar in.

Det har anordnats luciafirande med fika för åskådarna.

Intresset för att bli skötare har varierat, men nu med få hästar i föreningens ägo har alla hästar utom en skötare.

Sparbanksstiftelsen

Styrelsen har ansökt om medel hos Sparbanksstiftelsen, för att kunna köpa in ny belysning ute och inne, till en ny traktor och till en tvättmaskin för hästtäcken. Föreningen fick det glädjande beskedet att stiftelsen beviljat 50´till belysning, 50´till traktor och 10´till tvättmaskin. Offert har begärts in för ny belysning. Även arbetet med traktor har påbörjats.

Aktiviteter

Föreningen har deltagit i SKUTT-läger, haft studiebesök vid några tillfällen av förskolan, haft ponnyridning på Broby marknad och arrangerat prova-på-ridning återkommande en lördag i månaden.

Föreningen har även 2017 arrangerat Göingeritten – det i särklass största arrangemanget för föreningen sett i ekonomiska termer.

Arbetsmiljöverket

Föreningen har varit föremål för en granskning av Arbetsmiljöverket, som gjort en satsning på inspektion av ridanläggningar under året. Arbetsmiljön för vår anställde vaktmästare undersöktes och vi fick vissa påpekanden. Därefter inledde styrelsen ett stort arbete med att skapa rutiner och styrdokument samt köpa in nödvändig skyddsutrustning till vår arbetstagare.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som ger föreningen av sin ideella tid på olika sätt. Utan er hade vi ingen fungerande förening och anläggning. Alla medlemmar behöver arbeta för föreningens bästa, hålla anläggningen i ett gott skick och alltid respektera varandra!

För 2018 ser vi fram emot att få en upplyst anläggning med ny belysning, att fler aktiviteter ska kunna arrangeras i föreningens namn och en förhoppning att kunna fördela arbetet som det faktiskt innebär att hålla hästar och ridanläggning på fler medlemmar,

På styrelsens uppdrag – Margareta Larsson